Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

LOB

24-2-2017

De pagina's over LOB gaan over de kenmerken van LOB, het schrijven van een PTA voor LOB en ze bieden hulpmiddelen bij de concretisering.

Klik hier voor informatie over LOB​.

Contactpersoon