Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Voorkomen van ongevallen en EHBO

24-2-2017

In het keuzevak EHBO kunnen onderwerpen worden behandeld die de leerlingen voorbereiden op het
werken in de sportwereld.

Neem voor EHBO-certificering of examinering contact op met het Rode Kruis of Oranje Kruis.
Het Oranje Kruisboekje is een goede basis voor dit keuzevak. Cito gebruikt dit ook als bron bij het maken van een cspe.


Ook is er de EHBO-app ter ondersteuning van de gevraagde EHBO-handelingen
EHBO app:  http://www.rodekruis.nl/eerste-hulp/ehbo-app