Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Toelichting op de keuzevakken werkveld facilitaire dienstverlening

21-2-2017

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of
ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis,
vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).
Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld facilitaire dienstverlening kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken:  Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
                         Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

Facilitaire dienstverlening kent een breed scala aan diensten. In deze keuzevakken leert de leerling servicegericht te handelen. Het gaat om klantgericht werken, informatiedienstverlening en de rol als gastheer/-vrouw.

Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

In dit keuzevak maakt de leerling kennis met een deel van het brede palet aan diensten zoals gasten ontvangen, (vergader)zaalinrichting en aankleding. Ook leert de leerling bijbehorende cateringtaken verrichten, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de grootkeuken en het uitvoeren van eenvoudige administratie handelingen.

Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

De diensten die in dit keuzevak gevraagd worden hebben te maken met gebouwbeheer, zoals conciƫrgewerkzaamheden.