Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Kennismaking met uiterlijke verzorging

22-2-2017

Dit keuzevak laat de leerling kennismaken met het werkveld Uiterlijke Verzorging. Zo krijgt hij een beeld of de beroepsvaardigheden uit dit werkveld bij hem passen. Het aanleren van deze basiskennis helpt de leerling (desgewenst) een bewuste vervolgkeuze te maken voor één van de andere drie (verdiepende of verbredende) keuzevakken uit de UV-branche.

De basiskennis die hier aangeleerd wordt komt impliciet terug in de andere drie UV-keuzevakken.

Ter verrijking van dit keuzevak kunnen de volgende kennis- en vaardigheidselementen toegevoegd worden:

Eenvoudige haar- en huidbehandeling uitvoeren

 • factoren benoemen die van invloed zijn op het haar en de huid
 • de meest voorkomende haarproblemen herkennen en benoemen
 • huidverschijnselen herkennen en benoemen in relatie tot de leeftijd

Type salons, redenen voor behandelingen en bedieningsvormen onderscheiden

 • verschillen en overeenkomsten tussen typen salons en locaties voor behandelingen en bedieningsvormen in de haar- en schoonheidsverzorging herkennen en benoemen
  (denk onder andere aan: thuiskappers, aan huis verzorging, salons in een verzorgingsinstelling,
  kliniek of ziekenhuis)
 • redenen voor haar- en/of schoonheidsbehandelingen noemen
 • voor een bepaalde haar- en/of schoonheidsbehandeling een salon selecteren

Klantenbindende activiteiten verrichten

 • gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klanten ontvangen en installeren
 • klantenbindende activiteiten verrichten
  (denk aan: aanbiedingen onder de aandacht brengen, een klantenkaart bijhouden, kwaliteit van de behandeling garanderen en vervolgafspraken inplannen)
 • promotionele activiteiten verrichten onder andere door gebruik van social media