Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Toelichting op de keuzevakken werkveld uiterlijke verzorging

21-2-2017

Leerlingen kunnen zich met de keuzevakken verdiepen in een (voorlopig gekozen) richting en/of
ervaring opdoen met de zeer uiteenlopende (beroeps)situaties en contexten waarin de kennis,
vaardigheden, houdingen van het profiel aan bod kunnen komen (verbreding).
Hieronder worden de keuzevakken van het werkveld UV kort gekarakteriseerd. Ook worden bij de verschillende keuzevakken suggesties gedaan voor verdieping en verrijking.

Keuzevakken:  Kennismaking met uiterlijke verzorging
                         Haarverzorging
                         Huidverzorging
                         Hand- en voetverzorging

In de UV-keuzevakken staan de praktische vaardigheden als huid- en haarverzorging centraal. Maar daarnaast spelen verkoop van diensten en producten in de verschillende salons ook een belangrijke rol. Het gaat hierbij om kennis van behandelingen en artikelen in de UV-branche, kennis en vaardigheden op het gebied van de omgang met klanten en verkoop van producten. In de beschrijvingen hieronder worden suggesties gedaan voor aanvullende kennis- en vaardigheidselementen die het keuzevak kunnen verdiepen of verrijken.