Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Technologische toepassingen in de werkvelden

24-2-2017

Uiterlijke verzorging

In de branche huidverzorging wordt technologie toegepast in cosmeticaproducten. Zo is er de Nanotechnologie (wat zoveel betekent als het gebruik maken van stoffen in zéér fijne deeltjes, kleiner dan 100 nanometer): in zonnecrèmes zitten Nano-mineralen. Een inmiddels redelijk bekend voorbeeld is het elektrisch ontharen. Voorbeelden in de haartechnologie zijn hair-cloning (het klonen van haren m.b.v. stamcellen) en haartransplantatie om kaalheid tegen te voorkomen.

Gezondheidszorg en welzijn

Overzichtsstudies: Technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen!  NIVEL 2013
José Peeters, Trees Wiegers, Jolanda de Bie en Roland Friele

In het rapport van overzichtsstudies wordt ervoor gepleit meer aandacht te hebben voor technologie in de opleiding. Toekomstige beroepsbeoefenaars die technologie moeten gaan toepassen spelen een cruciale rol bij het implementatieproces.
Voorbeelden van technologie die in dit rapport worden genoemd zijn: telemedicine
(diagnostisering, behandeling, preventie), domotica, autonome monitoring (sensoren), eHealth,
informatie en communicatietechnologie (social media), robotica, schermzorg (Zorg op afstand) en technologische hulpmiddelen.

Facilitaire dienstverlening

In deze sector hebben ICT en technologische ontwikkelingen direct invloed op ondersteunende diensten zoals digitalisering van de post, e-mail, videoconference (bespaart reiskosten en tijd) en
digitale bestellingen, bewegingssensoren in gebouwen voor beveiliging, verlichting, verwarming en toegangscontrole.

Sport en bewegen

De publicatie van Jan Raaijman en Jos Frietman
Innovatiestrategieën op het terrein van Sports, Innovation & Technology: State of Art
Nijmegen, november 2013
Website: KBA Nijmegen

Een paar voorbeelden hieruit

In het domein Sport en Health van de sector Sport en bewegen zijn veel toepassingen van technologie te vinden,zoals:

 • de gps-systemen voor fietsers en hardlopers;
 • materiaalontwikkeling die sterker en lichter wordt zoals sportkleding, sportapparatuur;
 • biomechanica, bijvoorbeeld in de gehandicaptensport, zoals sportrolstoelen en running blades;
 • sensortechnologie zoals het meten van beweging, temperatuur, wind, bloeddruk en individuele
  tijdsmeting bij hardloopwedstrijden;
 • voeding, denk aan sportdrank en het effect van eten en drinken bij sport;
 • informatie- en communicatietechnologie: onmiddellijk feedback op sportresultaten en de coach-app;
 • games/virtual reality: spelcomputer, de games kun helpen meer te bewegen. In de sportschool:
 • sporten in de virtuele wereld. 
Contactpersoon