Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Technologie toepassen in de les

21-2-2017

De toepassing van technologie als antwoord op een specifieke vraag wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van de toekomstig beroepsbeoefenaar. Het is daarom van belang hieraan in de lessen aandacht te besteden. Maar wat moet er precies in de lessen aan de orde komen? Anders gesteld hoe kun je technologie didactisch toepassen in de les? E-learning is een voorbeeld. Toch blijkt dat voorkennis niet het belangrijkste voor docenten maar zij kunnen wel bijdragen aan een innoverende houding van leerlingen. Door aan te geven niet alles te kunnen weten en samen met leerlingen te zoeken naar hoe iets beter kan. Op die manier geef je leerlingen iets mee van een uitvindersmentaliteit.‚Äč