Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Het onderwijsprogramma Zorg en welzijn

21-2-2017

Een examenprogramma is nog geen onderwijsprogramma. Docenten dienen het examenprogramma  'het wat' te vertalen naar de praktijk  'het hoe'  en er een onderwijsprogramma van te maken. In het examenprogramma staat 'enkel' beschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen willen zij het betreffende vak voldoende kunnen afsluiten.

De school bereidt met het onderwijsprogramma de leerling voor op het schoolexamen en het centraal praktisch examen. Hoe scholen dat doen varieert en is onder meer afhankelijk van de visie op onderwijs, de visie op LOB, de mogelijkheden in de regio, de omvang van de school en het aantal leerlingen.

Vragen die scholen onder andere hebben:

• Leiden we leerlingen smal en specifiek op, of breed en oriënterend?
• In hoeverre houden we rekening met de wensen van leerlingen bij het samenstellen van het 
  aanbod aan keuzevakken?
• Hoeveel keuzemogelijkheden geven we leerlingen?
• Hoe geven we vorm aan LOB?
• Wanneer sluiten de leerlingen het CSPE af?
• Hoe positioneren we profielvak en keuzevakken ten opzichte van elkaar?
• Hoe werken we samen met mbo en bedrijfsleven?