Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Vrij te ontwikkelen keuzevakken

24-2-2017

​Scholen mogen zelf zogenaamde vrije keuzevakken ontwikkelen. Samen met de vervolgopleidingen en het regionale bedrijfsleven ontwikkelde vrije keuzevakken kunnen een aanvulling zijn op het landelijke aanbod. Hierdoor kunt u invulling geven aan een regionale behoefte.