Sector

  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl

Vakgebied

  • Zorg en Welzijn

Leerplankundig thema

  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Ontstaan van het profiel Zorg en Welzijn

24-2-2017

​Bij de vernieuwing van het beroepsgerichte examenprogramma binnen de sector Zorg en Welzijn zijn
de drie examenprogramma's Verzorging, Zorg en Welzijn breed en Uiterlijke verzorging
samengevoegd tot één profiel Zorg en Welzijn.