Sector

  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl

Vakgebied

  • Zorg en Welzijn

Leerplankundig thema

  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Algemene informatie

4-4-2016

In de algemene informatie worden het doel en de functie van de handreikingen beschreven en wordt aangegeven voor wie deze handreiking bedoeld is.

Klik hier voor de algemene informatie.

Contactpersoon