Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Tussendoelen informatieverwerking en onzekerheid voor de onderbouw havo

17-8-2015

​​Tussendoelen havo.png 

P.S. In de onderbouw havo is geen sprake van exameneenheden, maar van domeinen. Het overeenkomstige domein heeft een iets andere naam, omdat ook elementaire kansrekening er deel van uit maakt. Kansrekening is geen examenonderwerp in het vmbo.