Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Voorbeelden van rubrics

17-8-2015
Beoordelingsrubriek = kwaliteit van de berekeningen in het opgeleverde product ​
4Alle berekeningen zijn correct en juist opgeschreven.
3De berekeningen bevatten een enkele kleine fout of zijn in een enkel geval onjuist opgeschreven.
2De berekeningen bevatten enkele storende fouten of zijn in meer dan een enkel geval onjuist opgeschreven.
1De berekeningen zijn vaak fout.

 

Beoordelingsrubriek = vertaling van alledaagse situatie naar wiskundig probleem ​
4Het wiskundig probleem is een volledig correcte vertaling van de situatie.
3In het wiskundig probleem wordt een enkel onbelangrijk detail over het hoofd gezien.
2In het wiskundig probleem wordt een belangrijk onderdeel van de situatie over het hoofd gezien.
1Het wiskundig probleem kent maar een beperkte verwantschap met de situatie.

 

Beoordelingsrubriek = oplossing terugplaatsen in de situatie
4De uitkomst van het wiskundig probleem is correct en adequaat nabewerkt tot een oplossing van het probleem.
3Bij de terugplaatsing is een klein detail over het hoofd gezien, zoals juiste schrijfwijze of vermelding van een eenheid.
2Bij terugplaatsing is een belangrijk aspect over het hoofd gezien; de oplossing past nog wel bij de situatie, maar de oplossing zou beter zijn geweest als zij was nabewerkt.
1De oplossing past niet bij de situatie.​​