Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Kwaliteit van het schoolexamen

3-12-2015

De informatie over de ​k​​​waliteit van het schoolexamen vmbo staat op de subsite 'Kwaliteitsborging - Uitwerkingen voor vmbo'. Door hier te klikken verlaat u de huidige website.

Contactpersoon