Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Waaraan moet u denken bij het schrijven van een PTA?

14-8-2015

​​​Elke school en sectie moet met betrekking tot de inrichting van het schoolexamen een aantal beslissingen nemen. Daarbij verdient het aanbeveling rekening te houden met beleidsuitgangspunten van de school, zoals het schoolprofiel ('wat voor school willen wij zijn?') en met het toetsbeleid van de school.

Het profiel van de school kan tot uiting komen in:

 • schooleigen onderwerpen: in hoeverre het profiel van de school aanleiding geeft tot aanvullingen op het examenprogramma;
 • de weging van schoolexamenonderdelen: in hoeverre het profiel van de school aanleiding geeft bepaalde onderwerpen en/of toetsvormen zwaarder of minder zwaar mee te wegen in het schoolexamencijfer;
 • de mate waarin schoolexamenonderdelen voor verschillende vakken met elkaar geïntegreerd zijn.

Het toetsbeleid van de school geeft vaak aanleiding tot keuzes in:

 • de spreiding van schoolexamentoetsen over de examenjaren;
 • de weging van de schoolexamenonderdelen;
 • in hoeverre CE-onderdelen deel uit moeten maken van het schoolexamen; redenen hiervoor zijn onder andere:
  • zodoende worden leerlingen beter voorbereid op het centraal examen;
  • zodoende zal het schoolexamencijfer beter in de pas lopen met het CE-cijfer;
  • zonder CE-onderdelen is het schoolexamen te beperkt van omvang en karakter;
  • het is niet goed mogelijk toetsing van de schoolexameneenheid Geïntegreerde Wiskunde Activiteiten – vaak in de vorm van een praktische opdracht – los te koppelen van toetsing van de wiskunde die in een opdracht toegepast wordt.