Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

De opzet en indeling van het PTA

14-8-2015

​​​​Volgens het Eindexamenbesluit voortgezet onderwijs bevat het Programma van Toetsing en Afsluiting ten minste de volgende onderdelen:

 • a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst;
 • b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
 • c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen;
 • d. de wijze van herkansing van het schoolexamen;
 • e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Hieraan kan een school desgewenst de volgende onderdelen toevoegen:

 • f. de toets- of opdrachtvorm (schriftelijk, mondeling, praktijkopdracht, praktische opdracht of handelingsopdracht);
 • g. de tijdsduur van de toets.

Ook kan de school onder (b) vermelden op welke exameneenheden of eindtermen een toets betrekking heeft. 

Kijk voor relevante wetteksten​ in het rechtermenu.

Hieronder staat een format voor een PTA dat gebaseerd is op de onderdelen (a) tot en met (f).

 

Naam vak/thema/project:

1. Tijdvak2. Exameneenheid
+ eindtermen

3. Inhoud

4. Toetsvorm5. Weging6. Herkansing

7. Toetsvorm herkansing

       
       
       
       
       

8. Berekening cijfer schoolexamen:

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​