Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

De inhoud van het schoolexamen

14-8-2015

​​​Om duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van het schoolexamen wiskunde bevat de examensyllabus wiskunde onderstaande tabel die informatie verschaft over welke exameneenheden deel uit móeten en deel uit mógen maken van het schoolexamen.

ExameneenhedenCEMoet op SEMag op SE
WI/K/1Oriëntatie op leren en werken BKGT 
WI/K/2Basisvaardigheden BKGT 
WI/K/3Leervaardigheden in het vak wiskundeBKGTBKGT 
WI/K/4Algebraïsche verbandenBKGT BKGT
WI/K/5Rekenen, meten en schattenBKGT BKGT
WI/K/6MeetkundeBKGT BKGT
WI/K/7Informatieverwerking, statistiek BKGT 
WI/K/8Geïntegreerde wiskundige activiteiten BKGT 
WI/V/1Aanvullende eisenGT  
WI/V/2Verrijkingsopdrachten GT 
WI/V/3Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie GT 
WI/V/4Vaardigheden in samenhangGT  

 

In het PTA dient een school op basis van deze tabel te kiezen welke exameneenheden deel uitmaken van zijn schoolexamen wiskunde.