Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Het PTA

30-6-2015

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

​​In de eerste plaats is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.

In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie. Sommige scholen sturen de inspectie het PTA zoals dat onder kandidaten is verspreid; andere scholen sturen een uitgebreidere versie.

Voor wie meer hulp nodig heeft bij het ontwerp van zijn schoolcurriculum en het PTA als onderdeel van dit curriculum, dient de cursus Curriculumontwerp​.