Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

De preambule

14-8-2015

Voor alle algemeen vormende vakken in het vmbo gelden in alle leerwegen zes algemene onderwijsdoelen:

 • werken aan vakoverstijgende thema's;
 • leren uitvoeren;
 • leren leren;
 • leren communiceren;
 • leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 • leren reflecteren op de toekomst.

Deze algemene onderwijsdoelen kennen in het examenprogramma wiskunde een nadere uitwerking in drie exameneenheden:

 • oriĆ«ntatie op leren en werken (WI/K/1);
 • basisvaardigheden (WI/K/2);
 • leervaardigheden in het vak wiskunde (WI/K/3).