Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Bronnen

30-6-2015

​Het examenprogramma wiskunde vmbo is te vinden op www.examenblad.nl.

De tabel die beschrijft wat moet in het centraal examen en wat moet en mag in het schoolexamen is onderdeel van de examensyllabus wiskunde vmbo. Ook deze examensyllabus is gepubliceerd op www.examenblad.nl.

De tussendoelen voor de onderbouw van havo en vwo zijn onder andere gepubliceerd op http://leerplaninbeeld.slo.nl.

De cursus verbetering toetscompetenties van docenten staat op http://weetwatjemeet.slo.nl.

De cursus curriculumontwerp is ontwikkeld door SLO en staat op http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl.

Het format voor een PTA is met een kleine aanpassing afkomstig uit de SLO-publicatie Over de borging van kwaliteitsexamens in het vmbo​. (2011). Enschede: SLO.

De projectopdracht Statistiek TL is ontwikkeld door docenten vmbo, mbo en hbo in het kader van het Toptraject Twente.

De leergang LOB staat op http://leerganglob.slo.nl.

Contactpersoon