Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Positie van het vak

30-6-2015

​​Wiskunde is een algemeen vormend vak voor alle leerwegen van het vmbo. Leerlingen uit een beroepsgerichte of uit de gemengde leerweg die een technisch of groen profiel volgen, zijn verplicht examen af te leggen in het vak wiskunde. Leerlingen die een ander profiel gekozen hebben, kunnen eveneens examen afleggen in dit vak, maar zijn daartoe volgens de wet- en regelgeving niet verplicht. Leerlingen uit de theoretische leerweg kunnen wiskunde als examenvak kiezen, maar zijn evenmin daartoe verplicht. Het aandeel leerlingen dat in 2014 examen wiskunde aflegde, bedroeg in de gemengde en theoretische leerweg 90,6%, in de kaderberoepsgerichte leerweg 81,7% en in de basisberoepsgerichte leerweg 80,1%.

Het vak wiskunde kent onderdelen die eveneens getoetst worden in de verplichte rekentoets 2F. Desondanks dienen leerlingen die examen wiskunde afleggen óók de rekentoets te maken. Leerlingen die geen examen wiskunde afleggen, dienen eveneens de rekentoets te maken.

In tegenstelling tot havo en vwo maakt wiskunde in het vmbo géén deel uit van de kernvakkenregel, die stelt dat een examenkandidaat alleen kan slagen voor het examen als hij voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (A, B of C) en de rekentoets ten hoogste één 5 behaald heeft. De kernvakkenregel voor het vmbo betreft enkel het vak Nederlands en de rekentoets.