Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Aanleiding tot het schrijven van de handreiking

30-6-2015

​In 2007 zijn de toenmalige examenprogramma's van het vmbo geglobaliseerd. De gedetailleerde eindtermen werden vervangen door globale eindtermomschrijvingen met als doel scholen meer ruimte te bieden voor eigen invulling van (tenminste een deel) van het examen. Onderdeel van deze globaliseringsslag was het ontwikkelen van zogenaamde handreikingen voor het schoolexamen, waarin suggesties staan voor de inrichting van het schoolexamendeel in het examen.

Omdat de handreiking voor het schoolexamen wiskunde inmiddels wat verouderd en niet gedigitaliseerd is, is besloten een nieuwe editie te ontwikkelen. Het examenprogramma blijft onverkort van kracht.

Contactpersoon