Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Afstemming met andere vakken

17-8-2015

​Het vak wiskunde leent zich op onderdelen zeer goed voor integratie met zowel andere algemeen vormende vakken als beroepsgerichte profielen. Een school kan deze integratie op verschillende niveaus vormgeven. Deze niveaus worden in de onderstaande figuur in beeld gebracht.

 

Het verdient aanbeveling vakintegratie niet meteen op het hoogst mogelijke niveau na te streven, maar de opeenvolgende niveaus een voor een te doorlopen.

SLO heeft in 2010 een publicatie​ uitgebracht over dit onderwerp, waarin ook integratiemogelijkheden en -problemen voor het vak wiskunde beschreven zijn.