Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde A
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inleiding

10-5-2015

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.

Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking

Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking.

Positie van het vak in de tweede fase

Een korte beschrijving van de positie die het vak wiskunde A havo inneemt in de profielen van de tweede fase van de havo.