Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het PTA

26-5-2015

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Samen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiA havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de schoolexamentoetsen op uw school in kaart te brengen en zo nodig te verbeteren.

In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens

Opzet en indeling van het PTA

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende vragen:

 • Hoe kan een PTA worden opgezet?
 • Waarmee moet dan rekening worden gehouden?
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • invloed van schoolvisie en visie op het vak;
 • spreiding van toetsing;
 • weging;
 • CE-onderdelen in het SE;
 • schooleigen onderwerpen.

Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen

Hier vindt u informatie over:

 • digitale checklist voor de inrichting van het schoolexamenprogramma;
 • voorbeelden van ingevulde PTA's en toelichting op gemaakte keuzes.

De kwaliteit van een PTA-toets

Hier komt aan de orde:

 • Wat zijn de algemene criteria voor een goede toets: waaraan moet een goede toets in ieder geval voldoen?
 • Aan welke inhoudelijke voorwaarden moet een toets voldoen? Hoe maak je een meetlat waar je de zelf gemaakte toets langs kunt leggen? Met andere woorden: hoe analyseer je een (eigen) schoolexamentoets?