Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Bètawereld Water, energie en milieu

27-9-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op de site 'Exact wat je zoekt' staat de volgende omschrijving.

 

Je werkt in deze wereld aan het leefbaar houden van onze planeet en je onderzoekt hoe we optimaal kunnen omgaan met alles wat de natuur ons schenkt.
Onze waterhuishouding op peil houden, natuurlijke energiebronnen ontwikkelen of afvalwater reinigen… in de wereld van Water, Energie & Natuur zijn mensen hard bezig onze planeet leefbaar te houden.

 

​​B​eroe​pen

​De beroepen op mbo-niveau ​die bij de​​ze bètawereld genoemd worden zijn: coördinator proces en kwaliteit, onderhoudsmedewerker, veiligheidsadviseur, wachtchef.

​Bedrijv​​en en instellingen

Opdrach​​ten in deze bètawereld zijn o.a. uitgevoerd bij de volgende typen bedrijven en instellingen: