Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Praktische opdrachten

18-11-2016

De opdrachten kunnen door zowel interne opdrachtgevers (medeleerlingen, docent, begeleider, ouder) als externe opdrachtgevers (mbo, regionaal bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) aangeboden worden. Veelal zal een vast format voor deze opdrachten de leerlingen, maar ook de begeleiders en beoordelaars structuur bieden. Daarbij kan gedacht worden aan een indeling als:

 • situatie (beschrijving);
 • opdracht (omschrijving);
 • specificaties (gegeven of in afstemming met de opdrachtgever);
 • fase 1: oriëntatie;
 • fase 2: voorbereiden;
 • fase 3: uitvoeren;
 • fase 4: opleveren.

Voorbeelden en criteria van praktische opdrachten worden in de pilotperiode opgenomen.