Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

27-9-2018

LOB in het examenprogramma T&T

In het examenprogramma T&T is LOB een belangrijk en onlosmakelijk deel van het programmaDeel D van het examenprogramma T&T is identiek met het LOB deel van de beroepsgerichte vakken en de theoretische leerweg.

Bij T&T voeren de leerlingen levensechte opdrachten uit van regionale bedrijven en instellingen binnen de contexten van de zeven betawerelden. De leerlingen doen hierbij waardevolle ervaringen op en krijgen hierbij inzicht in hun eigen kwaliteiten, interesses, opleidings- en beroepsmogelijkheden. Deze ervaringen, inzichten en de reflectie daarop blijken essentieel voor leerlingen om:

  • de eigen loopbaan vorm te geven en loopbaancompetenties te ontwikkelen;
  • de loopbaanontwikkeling inzichtelijk te maken in de vorm van een loopbaandossier.

Vanwege de toepassingsgerichte, levensechte opdrachten van bedrijven en instellingen waarbij leerlingen worden uitgedaagd om zelf (technologische) oplossingen te vinden komen leerlingen met het vak T&T veelvuldig in aanraking met beroepsbeoefenaars en de beroepspraktijk. Het vak T&T leent zich dan ook bij uitstek voor LOB.

LOB moet getoetst worden in het schoolexamen. Dit betekent dat LOB in het PTA moet worden uitgewerkt.

Aan de rechterkant van deze pagina leest u meer over LOB in het PTA, kenmerken, de concretisering, de reflectie en het loopbaandossier.