Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Het portfolio

16-3-2018

Het portfolio wordt vaak ingezet om op een georganiseerde, doelgerichte manier de ontwikkeling/groei van de leerling inzichtelijk te maken. Het portfolio is minimaal in drie vormen bekend:

  • ontwikkelingsgericht portfolio: gericht op het leren en de ontwikkeling van de leerling. Het wordt ook wel 'werkportfolio' genoemd;
  • assessmentportfolio: gericht op evaluatie, reflectie en beoordeling, daarom ook wel bekend als 'beoordelingsportfolio';
  • het presentatie- of showcaseportfolio: gericht op de presentatie van de leerling naar buiten toe, bijvoorbeeld bij de overstap naar het vervolgonderwijs of bij sollicitatie.

Hier wordt te zijner tijd een voorbeeldportfolio uit de pilotscholen opgenomen.