Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Het logboek

16-3-2018

​​De leerling moet de mogelijkheid hebben voortdurend verslag te doen van zijn activiteiten/opdrachten. De begeleidende docent zal immers op enig moment de leerling gaan beoordelen. Het logboek is een goed hulpmiddel voor de leerling om verantwoording af te leggen. De leerling zal namelijk zelf moeten aantonen:

  • Wat hij heeft gedaan?
  • Welke keuzes hij heeft gemaakt en waarom?
  • Welke bronnen hij heeft gebruikt om de opdracht uit te voeren?
  • Wie hem daarbij heeft geholpen / ondersteund?
  • Wat zijn specifieke rol is geweest in het eventuele groepsproces? 

Tijdens de pilot (2016-2018) wordt een aantal praktische voorbeelden uit de pilotscholen opgenomen.