Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Werkproces 2.2 Reflecteert op en ontwikkelt het eigen handelen

24-11-2016
Leer- en ontwikkeltaak 2: De kandidaat oriënteert zich op zijn beroep/hij ontwikkelt arbeidsidentiteit​ ​ ​

​Werkproces 2.2

Relfecteert op en ontwikkelt het eigen handelen

Competenties*​

Gedragsindicatoren

De kandidaat...​

​Resultaat

Gewenst resultaat van dit werkproces:

De kandidaat heeft voortdurend gereflecteerd op zijn eigen handelen, heeft medeleerlingen, opdrachtgevers en docenten gevraagd om feedback op zijn werk en heeft deze informatie gebruikt om zijn eigen handelen te ontwikkelen.
Op basis van de reflectie komt de kandidaat tot een meer beargumenteerde keuze (inzicht in eigen motieven en eigen kwaliteiten) voor een vervolgopleiding

​ ​ ​ ​ ​ ​
​2.2 D. Aandacht en begrip tonen ​kent zijn sterke eigenschappen en zijn ontwikkelpunten en komt daar openlijk voor uit​
​verplaatst zich in het standpunt van anderen
​2.2 M. Analyseren​ziet de onderlinge samenhang tussen feedback op zijn werk en de ontwikkeling van het eigen handelen
​2.2 P. Leren ​ ​ ​​reflecteert op de eigen werkwijze
​zet zijn kwaliteiten in bij de uitvoering van de opdrachten en toont aan actief te werken aan zijn ontwikkelpunten
​stelt zichzelf op basis van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten realistische doelen
​formuleert op basis van het proces van de groep verbeterpunten voor zichzelf

* de hoofdletters die in de codering zijn opgenomen verwijzen naar de indeling conform het SHL framework van competenties (2007)