Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Werkproces 1.4 Rondt de opdracht af

24-11-2016
Leer- en ontwikkeltaak 1: De kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten​ ​ ​

Werkproces 1.4

Rondt de opdracht af

Competenties*​

Gedragsindicatoren

De kandidaat...

Resultaat

Gewenst resultaat van dit werkproces:

Het eindproduct wordt opgeleverd volgens specificaties en overgedragen aan de opdrachtgever, zodat deze in staat is het eindproduct te beheren c.q. te gebruiken

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1.4 I. Presenteren ​ ​​komt in een presentatie of toelichting snel tot de kern
​legt duidelijk uit dat de oplossing van betekenis is voor de opdrachtgever
​verzorgt een logische en goed te begrijpen verantwoording van het product/resultaat
​1.4 J. Formuleren en rapporteren ​​formuleert de rapportage/de overdracht/de handleiding op logisch gestructureerde wijze
​verzorgt een volledige en nauwkeurige rapportage of verantwoording
​1.4 P. Leren ​​evalueert aantoonbaar de kwaliteit van het eindproduct
​formuleert op basis van evaluatie van het eindproduct verbeterpunten en/of aanbevelingen
​1.4 S. Kwaliteit leveren ​ ​​streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het eindproduct
​bewaakt de kwaliteit aan de hand van het programma van eisen
​komt, indien nodig, tot verbetervoorstellen
​1.4 V. Met druk en tegenslag omgaan​houdt een positieve kijk op zaken, gaat constructief om met kritiek; laat zich niet uit het veld slaan door tegenvallers

* de hoofdletters die in de codering zijn opgenomen verwijzen naar de indeling conform het SHL framework van competenties (2007)