Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Werkproces 1.3 Voert de opdracht uit

24-11-2016
Leer- en ontwikkeltaak 1: De kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten

​Werkproces 1.3

Voert de opdracht uit

​Competenties*

​Gedragsindicatoren

De kandidaat...

​Resultaat

Gewenst resultaat van dit werkproces:

De opdracht is, in samenwerking met anderen, systematisch volgens specificaties uitgevoerd

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1.3 A. Beslissen en activiteiten initiërenneemt zelf het initiatief om plannen in acties om te zetten​
​1.3 E. Samenwerken en overleggen ​ ​ ​overlegt bij uitvoering van (deel)taken tijdig en regelmatig met de projectleden​
​benoemt problemen duidelijk en maakt zaken binnen de projectgroep bespreekbaar
​vraagt anderen tijdig (experts, groepsleden etc.) om hun bijdrage, hulp of ideeën
​geeft opbouwende feedback aan anderen in het team
​1.3 L. Materialen en middelen inzetten ​ ​​benut voor de ontwikkeling van het producte de juiste gereedschappen, materialen en (hulp)middelen
​maakt bij problemen vindingrijk gebruik van beschikbare materialen en hulpmiddelen
​gebruikt materialen en apparatuur op een veilige manier (o.a. wettelijke normen, gebruiksaanwijzingen)
1.3 Q. Plannen en organiseren​ ​​plant de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in
​bewaakt de voortgang ten aanzien van te halen deadlines en gestelde doelen
​1.3 S. Kwaliteit leveren ​​bewaakt de kwaliteit aan de hand van de gestelde eisen (programma van eisen)
​werkt zorgvuldig en zoveel mogelijk volgens beproefde methoden
​1.3 U. Omgaan met veranderen en aanpassen​past het eigen gedrag aan veranderende omstandigheden aan

* de hoofdletters die in de codering zijn opgenomen verwijzen naar de indeling conform het SHL framework van competenties (2007)