Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Werkproces 1.2 Maakt een passend ontwerp (planning)

22-11-2016
Leer- en ontwikkeltaak 1: De kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten​ ​

​Werkproces 1.2

Maakt een passend ontwerp (planning)

​Competenties*

Gedragsindicatoren​

De kandidaat...

​Resultaat

Gewenst resultaat van dit werkproces:

Het ontwerp en plan van aanpak zijn goedgekeurd door de opdrachtgever en minimaal voorzien van: doelen, taakverdeling, materialen, middelen, kosten, tijdspad, tussenevaluaties. Het ontwerp heeft een duidelijke relatie met het programma van eisen

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1.2 F. Ethisch en integer handelen ​​houdt bij het ontwerpen rekening met binnen de maatschappij geldende ethische maatstaven over technologische toepassingen
​formuleert op basis van eigen waarden en normen een mening over de toepassing van technologie in het ontwerp (Mag alles wat kan?)
​1.2 M. Analyseren ​ ​ ​​bedenkt verschillende alternatieve oplossingen
​selecteert op basis van de verzamelde informatie de beste oplossing
​toetst of het gekozen ontwerp (de ontwerpplanning) uitvoerbaar is
​toetst kritisch of het gekozen ontwerp voldoet aan de eisen van de opdrachtgever of de gevraagde oplossing
​1.2 O. Creëren en innoveren ​​maakt gebruik van bestaande technologieën om te komen tot een ontwerp
​genereert (unieke)  ideeën voor het ontwerp of de oplossing
​1.2 Q. Plannen en organiseren ​ ​ ​​formuleert duidelijke en concrete doelen
​brengt (deel)activiteiten van te voren in kaart
​plant de benodigde tijd voor activiteiten realistisch in
​stelt vast welke mensen en middelen nodig zijn om het werk uit te voeren

* de hoofdletters die in de codering zijn opgenomen verwijzen naar de indeling conform het SHL framework van competenties (2007)