Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Werkproces 1.1 Oriënteert zich op de opdracht

22-11-2016
Leer- en ontwikkeltaak 1: De kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten​ ​ ​

​Werkproces 1.1

Oriënteert zich op de opdracht

Competenties*​

Gedragsindicatoren

De kandidaat...​

Resultaat

Gewenst resultaat van dit werkproces:

De kandidaat heeft zich, in samenwerking met anderen, georiënteerd op de opdracht en komt op systematische wijze tot een helder beeld van het probleem of de vraagstelling

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1.1 E. Samenwerken en overleggen ​vraagt de mening en ideeën van anderen (leerlingen, experts) om tot een plan van aanpak te komen​
​stimuleert anderen aantoonbaar om hun opvattingen en ideeën in te brengen
​1.1 J. Formuleren en rapporteren​formuleert een probleem of vraagstelling zelf in begrijpelijke taal
​1.1 N. Onderzoeken ​ ​ ​ ​​scheidt hoofd- en bijzaken
​haalt uit een veelheid aan gegevens de belangrijkste informatie om tot de kern van het probleem te komen
​stelt de juiste vragen aan de opdrachtgever om informatie te verkrijgen
​onderzoekt de vraag of opdracht vanuit meerdere invalshoeken
​maakt gebruik van bestaande technologische kennis in de oriëntatie op de vraag of opdracht

* de hoofdletters die in de codering zijn opgenomen verwijzen naar de indeling conform het SHL framework van competenties (2007)