Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Hoe stel ik een goed doordacht PTA samen?

27-9-2018

Vanuit de leergang T&T (ontwikkeld door Bredewold onderwijsadvies) zijn er heel concrete instrumenten en formats ontwikkeld die u kunt gebruiken bij het samenstellen van een goed doordacht PTA. 

Belangrijk voordat u begint: een PTA maakt u niet alleen voor uw leerlingen en de schoolleiding, maar ook voor uzelf...

Het ontwikkelen van een toetsplan en een PTA helpt u bij de vertaling van het examenprogramma naar een goed onderwijsprogramma, waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen en in het schoolexamen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Door een goed doordacht PTA samen te stellen kunt u eenvoudiger doelgerichte opdrachten ontwikkelen en uw lessen voorbereiden.


 In de kaders en stappenplan PTA T&T krijgt u informatie en duiding over de kaders en uitgangspunten van het vak T&T.

Het format PTA T&T is speciaal voor T&T ontwikkeld met daarin de minimaal wettelijke eisen, aangevuld met de keuze uit de 7 bètawerelden. Er zijn twee versies beschikbaar:

LOB is, als onderdeel D in het examenprogramma opgenomen en moet dus ook in het schoolexamen afgesloten worden. Dit kan door een apart LOB PTA te maken of LOB op te nemen in het PTA van T&T.

Meer informatie over LOB in het PTA met tips en trucs vindt u hier

Bent u nog onzeker over uw PTA?
Twijfelt u of uw PTA voldoet aan de kaders en regelgeving zoals verplichte onderdelen, aantal toetsen, toetsvormen en weging?
Geeft uw PTA voldoende informatie voor de leerlingen zodat zij weten wat ze leren, hoe en wat er getoetst en beoordeeld zal worden?

Gebruik dan deze checklist!