Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De invloed van visie op het vak

27-9-2018

Om een eigen onderwijsprogramma te ontwikkelen en een PTA op te stellen moet helder en duidelijk zijn wat de school met het vak T&T wil bereiken. Hierbij zijn de visie van de school (het profiel) en de visie op het vak essentieel. Het is van belang eerst naar de visie van de school te kijken voordat u een PTA gaat maken.

Het profiel en de visie van de school kan tot uiting komen in:

  • de positie van het vak T&T (als keuzevak in het vrije deel of als extra vak);
  • schooleigen onderwerpen die voortkomen uit het profiel van de school (sport, cultuur, science, etc.);
  • schooleigen keuzes voor didactische werkvormen (projectonderwijs, themaweken, integratie van vakken etc.);
  • schooleigen keuzes met betrekking tot de examenvisie en het examenreglement (aantal toetsen, toetsvormen en weging);

Uw eigen visie op het vak T&T heeft natuurlijk ook invloed op het PTA . Denk hierbij aan:

Er zijn veel mogelijkheden om eigen keuzes op te nemen in uw PTA. Meer informatie vind u in het rechtermenu bij 'Wat moet en wat mag' en 'Hoe stel ik een goed doordacht PTA samen'.