Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Invloed van schoolvisie en visie op het vak

19-1-2018

Om een eigen onderwijsprogramma te ontwikkelen en een PTA op te stellen moet helder en expliciet zijn wat de school met het vak T&T wil bereiken. De visie op het vak bepaalt namelijk het formuleren van schoolspecifieke inkleuring van de doelstellingen.

Het profiel van de school en de visie op het vak kunnen tot uiting komen in:

  • schooleigen onderwerpen: in hoeverre het profiel van de school aanleiding geeft tot aanvullingen op het examenprogramma;
  • de weging van schoolexamenonderdelen: in hoeverre het profiel van de school aanleiding is bepaalde onderwerpen en/of toetsvormen zwaarder of minder zwaar mee te wegen in het schoolexamencijfer;
  • de mate waarin schoolexamenonderdelen voor verschillende vakken met elkaar geïntegreerd zijn.