Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Format voor het maken van een PTA

19-1-2018

Hieronder staat een format voor een PTA dat gebaseerd is op de onderdelen (a) tot en met (e) van het Examenbesluit vo.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Programma van Toetsing en Afsluiting
Technologie en Toepassing

​1.

Tijdvak

​2.

Werkproces/
competentie(s)

3.

Inhoud​

​4.

Toetsvorm

5.

Weging​

​6.

Herkansing

7.

Toetsvorm
herkansing

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​8. Berekening cijfer schoolexamen