Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De spreiding van toetsing

19-1-2018

Tijdens (en na) de vmbo-periode moet de leerling kunnen aantonen hoe ver hij is in de ontwikkeling van zijn competenties. In deze vmbo-periode stemt de school (vaak in samenwerking met de leerling en opdrachtgevers) het onderwijsproces af op de competentieontwikkeling van de individuele leerling. Dit maakt een spreiding van de toetsing in dit programma noodzakelijk. Er worden in het derde en vierde leerjaar daarom momenten vastgelegd voor:

  • formatieve (=ontwikkelingsgerichte) toetsing, te denken valt aan een ontwikkelingsgesprek aan het eind of aan het begin van een periode;
  • summatieve (= afsluitende) toetsing: steeds na het afronden van een opdracht. Dit kunnen dus meerdere momenten per periode zijn.