Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Wat moet en wat mag

27-9-2018

Er is veel ruimte voor eigen invulling van uw PTA. Er zijn echter ook wettelijke eisen waar ieder PTA aan moet voldoen.

Het PTA T&T omvat in elk geval de volgende verplichte onderdelen:

 • Periode: wanneer worden de toetsen afgenomen?
 • Eindtermen: wat moet de leerling kennen en kunnen?
 • Inhoud onderwijsprogramma: met welk programma kan de leerling zich optimaal voorbereiden op het SE?
 • Toetsvorm: welke toetsvorm betreft deze toets?
 • Herkansing: kan de leerling deze toets herkansen?
 • Weging: hoe zwaar weegt de toets mee in het eindcijfer voor het SE van dit vak?
 • Cijfer: hoe komt het eindcijfer voor het SE tot stand?

Daar waar 'toets' staat wordt bedoeld: de te beoordelen T&T opdracht die meetelt in de eindbeoordeling voor het schoolexamen T&T. Alle toetsen samen vormen het schoolexamen T&T.

Deze verplichte onderdelen zijn opgenomen in een format voor het maken van een PTA.

Er is onderscheid tussen het onderwijsprogramma en het schoolexamen. In het onderwijsprogramma biedt u alle eindtermen uit het examenprogramma aan. In het schoolexamen maakt u keuzes die u beschrijft in het PTA. U zorgt hierbij voor een ‘dekkende toetsing’ als het gaat om de essentie van het examenprogramma (onderdeel B).

 

Vergelijk het rijexamen; alle bijzondere verrichtingen (hellingproef, achteruit inparkeren etc.) zijn aangeleerd en kunnen worden gevraagd, maar ze worden niet allemaal beoordeeld tijdens het rijexamen. De kandidaat weet tijdens het examen niet welke bijzondere verrichtingen uitgevoerd en beoordeeld zullen worden. Bijzondere verrichtingen worden allemaal aangeleerd in het onderwijsprogramma maar niet allemaal getoetst en beoordeeld.


 Voor het maken van een PTA betekent dit dat u:

 • een gerichte keuze maakt uit de eindtermen die u in het SE toetst;
 • zorgt voor een evenwicht tussen onderwijstijd en toets tijd;
 • een passende keuze maakt uit summatieve toetsvormen;
 • goed nadenkt over de mogelijkheid van herkansing en de weging;
 • duidelijk maakt hoe het SE cijfer tot stand komt.

Meer informatie, instrumenten en formats vindt u bij: 'Hoe stel ik een goed doordacht PTA samen'.