Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Het PTA

27-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020


 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren en verantwoording af te leggen over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en held​er mogelijk te zijn. Het concept examenprogramma T&T is een schoolexamenprogramma. Leerlingen doen geen centraal examen voor T&T. Alle onderdelen uit het schoolexamenprogramma moet u vertalen naar het onderwijsprogramma van de leerling (de leerling moet zich alle eindtermen (c.q. leerdoelen) eigen maken.

 

Algemene uitgangspunten voor het maken van een PTA zijn:

 • u toetst de kern/de essentie van het T&T examenprogramma (onderdeel B);
 • u maakt daarbij een representatieve keuze welke eindtermen getoetst gaan worden en hoe deze getoetst worden in het schoolexamen;
 • alles wat in het schoolexamen wordt getoetst, moet u ook verantwoorden in het PTA (een leerling moet niet voor verrassingen komen te staan);
 • u geeft aan hoe de leerling zich kan voorbereiden (welke opdrachten gaat de leerling hiervoor doen);
 • u maakt duidelijk hoe het SE cijfer tot stand komt.

Het PTA moet niet alleen representatief zijn voor het T&T examenprogramma, maar ook 'evenwichtig’. Dit betekent dat:

 • iedere gekozen toets(vorm) in het PTA past bij de te beoordelen eindtermen (het wat en hoe passen bij elkaar); 
 • een overladenheid van toetsing wordt voorkomen;
 • alle toetsen in het SE moeten uiteindelijk samen leiden tot een eindcijfer SE op de cijferlijst van de leerling, meetellend in de slaag-/zakregeling van de leerling.

In het rechtermenu vind u meer informatie over de invloed van uw visie op het vak T&T, de regelgeving (wat moet en wat mag...) en hulp bij het maken van een goed doordacht PTA met daarbij het format, een stappenplan en een checklist.

 

NB: De instrumenten zijn afkomstig uit de leergang T&T (Wilma Bredewold en Judith Gulikers).