Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Het examenprogramma Technologie en Toepassing

19-1-2018

Ondernemen, onderzoeken, ontwerpen

Om de leerlingen T&T adequaat voor te bereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij en de arbeidsmarkt legt dit examenprogramma nadruk op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die specifiek bijdragen aan de ontwikkeling van:

  • een ondernemende houding
  • een onderzoekende houding
  • een ontwerpende houding

Realistische opdrachten en bijbehorende werkprocessen zullen steeds een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van deze houdingen. De werkprocessen zijn 'vertaald' naar competenties en gedragsindicatoren.

Individuele en groepsopdrachten dagen de leerling uit om zelf of in samenwerking met anderen actief aan de slag te gaan; er wordt een beroep gedaan op de ondernemende vaardigheden, zoals flexibiliteit, creativiteit, samenwerken, risico durven nemen. Voor de inhoudelijke en organisatorische uitwerking van de opdrachten wordt een onderzoekende houding verwacht; bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar relevante informatie, oplossingen, aanpakken. Ten slotte ontwerpt de leerling een model dat als basis wordt gebruikt voor het uiteindelijke product.

De opdrachten leveren producten op die zijn ontwikkeld op basis van een plan van eisen dat de leerling samenstelt in overleg met de (school)interne of externe opdrachtgevers (van mbo, regionaal bedrijfsleven, maatschappelijke instanties).

Bij het programma worden zowel het product (voldoet het product aan de wensen van de opdrachtgever) als het proces (hoe is dit product tot stand gekomen) beoordeeld. Bij de beoordeling van het product kunnen naast de docent, de opdrachtgever en/of in geval van groepsopdrachten, mogelijke teamgenoten worden betrokken. Bij het proces wordt vooral de ontwikkeling van de ondernemende, onderzoekende en ontwerpende vaardigheden van de individuele leerling beoordeeld. In dit geval kan de leerling dat regelmatig in samenwerking met zijn coach/loopbaanbegeleider doen tijdens een voortgangs- of portfoliogesprek.

De zelfstandigheid van de leerling zal tijdens de opleiding toenemen, net als de (eigen) verantwoordelijkheid. De rol van de leerkracht zal dan ook veranderen: van een docerende rol naar een meer coachende rol.