Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Samenwerken

17-11-2016

Het T&T-programma gaat uit van een nauwe samenwerking tussen school/opleiding en haar omgeving: de vervolgopleidingen in het mbo en regionaal bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Enerzijds om T&T- leerlingen (praktijk)ervaringen te laten opdoen en in aanraking te laten komen met (nieuwe) technologische ontwikkelingen in de 'echte' wereld. Anderzijds krijgen zij zicht op vervolgopleidingen in het mbo en mogelijke voorkeuren voor een loopbaan binnen de (regionale) technologische ontwikkelingen.