Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Leerlingenprofiel

19-1-2018

De delen A (leer- en ontwikkeltaken) en B (algemene vaardigheden) dragen bij aan de ontwikkeling van technische vaardigheden en vaardigheden die van belang zijn voor het succesvol functioneren van de leerling in de vervolgopleiding, in de maatschappij en in de beroepscontext. Het vak T&T doet daarmee een expliciet beroep op de ontwikkeling van de leerling als:

  • onderzoeker. Hij is nieuwsgierig naar de toepassingsmogelijkheden van technologie in de context van verschillende bètawerelden en -beroepen. Hij wil daarover meer weten. De leerling verzamelt, selecteert en combineert noodzakelijke informatie uit formele en informele bronnen. De leerling verwerft in het onderzoeksproces inzicht in de waarden en normen bij het toepassen van technologie in bestaande en nieuwe contexten en ontwikkelt een eigen standpunt op basis van de vraag: 'Mag alles wat kan?
  • ontwerper. Hij kan een voorgelegd probleem uit een technologische context voor zichzelf en anderen verwoorden in begrijpelijke taal. Hij werkt systematisch aan een of meerdere ontwerp(en) van een oplossing, toetst zijn idee en voert het uit. Hij werkt samen met andere leerlingen en/of experts uit de beroepscontext.
  • ondernemer. Hij denkt out-of-the-box, gaat proactief op zoek naar oplossings- en toepassingsmogelijkheden in de context van een realistisch probleem in de vorm van product, ontwerp en advies. Hij benut de kracht van co-creatie. Hij ziet en benut daarbij kansen en mogelijkheden om oplossingen en toepassingen te realiseren en durft daarbij verantwoorde risico's te nemen.