Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

De inhoud van het SE-programma

19-1-2018

Het examenprogramma bevat twee delen:

Deel A  De twee leer- en ontwikkeltaken:

 • de kandidaat volbrengt bètatechnische opdrachten;
 • de kandidaat oriënteert zich op zijn beroep/ontwikkelt een arbeidsidentiteit.

Het examenprogramma T&T bevat zes werkprocessen. Deze werkprocessen zijn de lijnen waarlangs de leerling zich kan ontwikkelen. In het onderwijs van T&T vindt de studievoortgang plaats op basis van deze werkprocessen. Heeft de leerling alle werkprocessen met minimaal een voldoende afgerond, dan heeft hij de hierboven genoemde leer- en ontwikkeltaken behaald.

De andere vier werkprocessen dragen bij aan gewenste kennis, vaardigheden en houdingen binnen de bètatechnische werelden. Het vijfde en zesde werkproces dragen bij aan de oriëntatie op het beroepenveld en de arbeidsidentiteit:

 1. de leerling oriënteert zich op de opdracht;
 2. de leerling maakt een passend(e) ontwerp(planning);
 3. de leerling voert de opdracht uit;
 4. de leerling rondt de opdracht af;
 5. de leerling oriënteert zich op bètatechnische functies en beroepen;
 6. de leerling reflecteert op en ontwikkelt het eigen handelen.

De zes werkprocessen zijn vertaald in een aantal gedragsindicatoren die door zowel de leerling zelf, zijn docenten/begeleider, zijn medeleerlingen en/of praktijkbegeleider beoordeeld worden. Op deze manier kan beoordeeld worden in hoeverre de competenties beheerst worden.

Deel B  Algemene vaardigheden

In deel B wordt aandacht besteed aan algemene vaardigheden die van belang zijn voor een meer succesvolle doorstroom naar de mbo-4-opleidingen. Deze algemene vaardigheden kunnen zowel apart als geïntegreerd worden aangeboden. Het 'gebruik van de Nederlandse taal' of 'het mondeling of schriftelijk rapporteren' kan bij het vak Nederlands worden aangeboden. Deze onderdelen kunnen ook geïntegreerd worden in bijvoorbeeld een presentatie van het product of de adviezen naar de klant. Bij de vervaardiging van een product kan de leerling bijvoorbeeld gevraagd worden naar het economisch bewust of het duurzaam omgaan met materialen en middelen.

De algemene vaardigheden kunnen ook in een aantal LOB-activiteiten worden geïntegreerd.