Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Wat betekent dit voor de toetsing/beoordeling?

19-1-2018

Bij het T&T-programma gaat het om de beoordeling van zowel het (ontwikkelings)proces (hoe is de leerling tot het resultaat gekomen) als het product (voldoet het aan de vooropgestelde eisen?). De twee leer- en ontwikkeltaken van deel A vormen voor het ontwikkelproces een goede leidraad, waarlangs de competentieontwikkeling beoordeeld kan worden.

 

Elke leerling doorloopt zijn eigen, unieke ontwikkelproces. Dit ontwikkelproces is medeafhankelijk van de ervaringen/contexten waarin de kennis, vaardigheden en houdingen worden opgedaan. Dergelijke ontwikkelingen zijn dan ook niet (objectief) te meten, maar wel te beoordelen.

Producten kunnen worden beoordeeld op basis van (met de opdrachtgever) vooraf afgesproken kwaliteitscriteria. In dit examenprogramma wordt aanbevolen de beoordeling van proces en product door meerdere 'beoordelaars' te laten uitvoeren (intersubjectiviteit) en op meerdere momenten (voortgangsgesprekken) te plannen, bijvoorbeeld aan het eind of aan het begin van een periode. Deze momenten kunnen dan gebruikt worden als reflectiemomenten (wat heb je gedaan en hoe heb je het gedaan?) en planmomenten (wat ga je volgende periode aanpakken?) waarin met de leerling afspraken gemaakt worden over de aanpak en planning van de volgende periode. Op deze manier wordt het onderwijsprogramma aan de individuele leerling aangepast.