Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Specifieke aandachtspunten

31-8-2018

Rationale van het vak

Kern van het vak T&T is dat de (identiteits)ontwikkeling van de leerlingen mogelijk wordt gemaakt door middel van een realistische leerinhoud in een realistische leeromgeving. Door uit te gaan van ervaringen en geleverde prestaties in realistische praktijksituaties worden zij in de gelegenheid gesteld zichzelf te leren kennen en krijgen zij daarmee antwoord op de volgende vragen:

  1. Waar liggen mijn talenten en wat wil ik daarnaast verder ontwikkelen?
  2. Welk beroepenveld past bij mijn capaciteiten, affiniteiten en mijn waardeoriëntatie?
  3. Langs welke weg kan ik mijn doel bereiken?