Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Deel D - Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling

27-9-2018

​​​​​​​Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling vormen een belangrijk en onlosmakelijk deel van het examenprogramma T&THet wordt beschreven op dezelfde manier als het LOB deel van de beroepsgerichte vakken en de theoretische leerweg.

Deel D omvat twee eindtermen (klik op het nummer):

D1Loopbaancompetenties​
D2​Loopbaandossier​