Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Het examenprogramma

19-1-2018

Het examenprogramma T&T draagt bij aan de ontsluiting van de wereld van wetenschap en technologie. Door middel van realistische opdrachten wordt de leerling uitgedaagd individuele en groepsopdrachten uit te voeren, die direct ontleend zijn aan (regionale) technologische ontwikkelingen. Er wordt voor dit programma nauwe samenwerking verondersteld tussen vmbo en mbo/regionaal bedrijfsleven en maatschappelijke instanties.