Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Flyers T&T

21-12-2018

Voor het nieuwe vak Technologie en toepassing ontwikkelde SLO een aantal flyers. Deze kunnen door scholen worden ingezet om de eigenheid van T&T toe te lichten aan verschillende doelgroepen.

Er is een flyer ontwikkeld voor leerkrachten primair onderwijs, voor leerlingen primair onderwijs, voor leerlingen voortgezet onderwijs, voor ouders, voor mbo en voor bedrijven en instellingen. Deze flyers kunt u bijvoorbeeld inzetten op open dagen of als bijlage bij een mailing naar bedrijven of anderszins.
Op alle flyers is ruimte gelaten om schoolgegevens te kunnen opnemen, zoals een logo en adresgegevens. Het zijn pdf-bestanden die gemakkelijk in kleur zijn af te drukken met een printer.

Hiernaast vindt u de links naar de verschillende flyers.