Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De kwaliteit van het schoolexamen

27-9-2018

​​​Vmbo-scholen hebben veel ruimte voor het maken van inhoudelijke keuzes en voor de planning van het schoolexamen. Daarmee heeft de vmbo-school een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van het schoolexamen. Van de school wordt verwacht dat zij zichtbaar maakt dat aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schoolexamen niet getwijfeld hoeft te worden.

De links onder Lees meer in de kolom hiernaast verwijzen naar pagina's van een website 'Kwaliteitsborging vmbo'. Die website is met het oog op alle vakken van het vmbo geschreven en is daardoor gericht op de gangbare manier van toetsen met pen en papier in veel vakken. Toch is de zorg voor validiteit, betrouwbaarheid en transparantie die eruit spreekt ook van belang voor T&T.

De links naar de leergang​ en bijscholing schoolexaminering hebben betrekking op de vernieuwde examinering van de beroepsgerichte vakken.